สถิติ
เปิดเมื่อ11/06/2020
อัพเดท13/06/2020
ผู้เข้าชม233
แสดงหน้า790
เมนู
ปฎิทิน
January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
(เข้าชม 30 ครั้ง)
จุดแข็ง


1.มีความสดใสร่าเริง และมีอารมณ์ขันเสมอ
2.ช่างคิด ช่างสังเกต
3.ฉลาดคิดเร็วตัดสินใจเร็ว และไม่ชอบหยุดนิ่ง
4.ไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
5.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความสามารถในการวางแผน
6.รักการเรียนรู้ สนุกที่จะหาประสบการณ์ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง
7.สามารถให้ความช่วยเหลือ คำปรึกษา คำแนะนำแก่คนรอบข้างได้
8.เก็บความรู้สึกดี มักไม่แสดงความรู้สึกโกธรออกมา

จุดอ่อน


1.ขาดความมุ่งมั่นและไม่อดทนไม่มีความหนักแน่น
2.ไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของตน
3.เป็นคนเบื่อง่าย ขาดความจริงจังทั้งที่เป็นคนมีความทะเยอทะยาน
4.แม้จะเป็นคนคิดการณ์ไกล แต่ไม่ชอบที่จะทำ มักวางมือเสียง่ายๆ
5.กล้าคิด กล้าทำแต่จริงๆแล้วขาดความรอบคอบ
6.ไม่ตรงต่อเวลานัก ไม่ต้องการความรับผิดชอบสูง
7.ขาดพลังในการควบคุมตน
8. ดื้อรั้น ไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เถียงเอาชนะ จนกว่าจะรับรู้ได้เองจึงจะเลิกรั้น

โอกาส


1.ได้เรียนสูงขึ้น
2.รู้จักเพื่อนๆ และรุ่นพี่ที่ทำงานด้านที่เราศึกษาอยู่
3.เคยทำงานร่วมกับสังคม
4.เคยทำงานหนักจนทำให้เรารู้จักสู้กับชีวิต
5.ครอบครัวมีฐานะปานกลางทำให้เรามีโอกาสในด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น

อุปสรรค


1. คิดมากเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจนทำให้รู้สึกกังวลตลอดเวลา
2. ตามใจตนเอง ติดสบาย
3. ความคิดชอบต่อต้านกับคนรอบข้าง